wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności Internetowego Sklepu ma charakter informacyjny, co znaczy, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu.

 2. Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Internetowego Sklepu jest Projekt-tech.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Sokolniki 120, 42-320 Niegowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Częstochowa, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000879557, NIP:5771992427, REGON:387980754, adres poczty elektronicznej: biuro@projekt-tech.pl, numer telefonu: +48 88-305-19-32 - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedawcą.

 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a przede wszystkim zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; adekwatne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 5. Każdorazowo cel i zakres przetwarzanych przez Administratora danych wynika z działań podejmowanych przez Klienta Sklepu Internetowego. Przykładowo, jeżeli Klient zdecyduje się na odbiór osobisty w trakcie składania Zamówienia to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, ale nie będą udostępnianie przewoźnikowi realizującemu przesyłkę na zlecenie Administratora.

  1. Możliwe cele przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora to:

 • Zawarcie i realizacja Umowy o Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy) oraz umowy o Świadczenie Usług (Konto);

 • Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;

 • Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.

  1. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego w przypadku Klienta, który korzysta:

 • ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;

 • ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego, takie jak: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami, Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi. Każdorazowo zakres koniecznych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Internetowego Sklepu oraz w jego regulaminie.

 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności

  2. Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Sklepu Internetowego. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta. W każdym przypadku dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania; dane osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

 4. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Osoby Odwiedzającej (zwykle na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym).

  1. Stosowanie plików cookies podczas korzystania ze strony Internetowego Sklepu ma na celu identyfikacje Klienta jako zalogowanego, zapamiętywanie produktów dodanych do koszyka w trakcie składania zamówienia, zapamiętywanie danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego, dostosowywania zawartości strony Sklepu do indywidualnych preferencji Klienta (m.in. dotyczących rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z niej, a także prowadzenia anonimowych statysty prezentujących sposób korzystania ze strony Internetowego Sklepu.

  2. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji za pomocą plików cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia zgody przez Osobę Odwiedzającą. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie pilików cookies, jednak każdy ma możliwość określenia warunków za pomocą ustawień własnej przeglądarki. Można przykładowo częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć zapisywania plików cookies, lecz prawdopodobnie będzie to mieć wpływ na niektóre funkcje Internetowego Sklepu. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są m. in. w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

  3. Administrator przetwarza również bezimienne dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Internetowego Sklepu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

 5. Internetowy sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca do zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności stosowaną na innych stronach internetowych. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu.

 6. Administrator wykorzystuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych właściwą do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a zwłaszcza zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator stosuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

 • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,

 • Certyfikat SSL.


Przejdź do strony głównej

Aktualności

Samodzielna autokalibracja instalacji LPG

Użytkownicy samochodów z instalacjami LPG doskonale wiedzą, jak ważne dla właściwego ich działania są okresowe przeglądy. To one pozwalają na czas wychwycić ewentualne problemy, które z czasem mogłyby się przerodzić w poważniejsze awarie.
Przeczytaj całość

Sytuacja branży LPG na świecie i w Polsce

O branży LPG nie mówi się wiele poza prasą i serwisami branżowymi. Wiedza większości osób ogranicza się do tego, że LPG to paliwo wykorzystywane do zasilania samochodów z instalacją gazową. Jak to jednak wygląda na tle całego świata, a także jaki udział w rynku paliw ma LPG? Postanowiliśmy się przyjrzeć temu nieco bliżej.
Przeczytaj całość
© 2010-2022 Projekt-TECH.pl | Timezone GMT+1